سراب محبت
نويسندگان

   داستان *دلسوزی شیطان*

مردی صبح از خواب بیدار شد تا نمازش را در مسجد بخواند.لباس پوشید و راهی مسجد شد.در راهی که میرفت به زمین خورد و لباس هایش کثیف شد.بلند شد وخودش را تکاند وبه خانه برگشت.مرد لباس هایش را عوض کرد و دوباره راهی مسجد شد.در راه دوباره در همان نقطه زمین خورد.او دوباره بلند شد خودش را تکاند  وبه خانه برگشت. یک بار دیگر لباس هایش را عوض کرد و راهی مسجد شد و در راه به مردی که چراغ در دست داشت برخورد کرد و نامش را پرسید.مرد پاسخ داد :من دیدم شما در راه دو بار به زمین افتادید از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم.مرد اول از او تشکر کرد و هر دو به طرف مسجد رفتند.همین که به در مسجد رسیدند مرد اول از مرد چراغ به دست در خواست کرد تا با او به مسجد برود و نماز بخواند.مرد دوم از رفتن به داخل مسجد خودداری کرد .مرد اول در خواستش را دوباره تکرار کرد و مجددا همان جواب را شنید . پس سوال کرد که چرا او نمیخواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند .مرد دوم پاسخ داد:

 


موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->
ادامه مطلب
[ چهار شنبه 4 دی 1392برچسب:, ] [ 12:28 ] [ لیلا مجذوب ]

اس ام اس

روز ولادت گل خـــلاق سرمـــد است
او از تبار حیـدر و از نـسل احمد است
در آسمـان و زمین می رسـد به گـوش
میـــــلاد قـــــائم آل محــــــــمد است


دلها ز هجر روی مهت چون شکسته اند
چشمان به راه آمدنت بس که خسته اند
خیل عظیم منتظــران با تمــام عشـــق
از عمق دل به یـاد ظهــورت نشستـه اند


این عشق آتشین زدلم پاک نمی شود
مجنون به غیر خانه ی لیلا نمی شود
بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند
هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود


بخوان دعای فرج را دعـا اثر دارد
دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
بخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهـرا
ز پشت پرده‌ی غیبت به ما نظـر دارد


موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->
ادامه مطلب

[ چهار شنبه 29 خرداد 1392برچسب:میلاد امام زمان,تولد حضرت مهدی,پانزده شعبان,امام زمان(عج), ] [ 18:34 ] [ لیلا مجذوب ]

چرا در کنکور قبول نمیشویم ؟! چرا ؟!
جواب سوال این هست که سال فقط ۳۶۵ روز است !! باور نمیکنید !؟
۱ – در سال ۵۲ جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب ۳۱۳ روز باقی میماند .


موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->
ادامه مطلب
[ دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:کنکور,قبولی درکنکور,قبول نشدن در کنکور, ] [ 15:43 ] [ لیلا مجذوب ]

جواب سلام را با علیک بده ،


 جواب تشکر را با تواضع،


 جواب کینه را با گذشت،


 جواب بی مهری را با محبت،


 جواب ترس را با جرأت،


 جواب دروغ را با راستی،


 جواب دشمنی را با دوستی،


 جواب زشتی را به زیبایی،


 جواب توهم را به روشنی،


 جواب خشم را به صبوری،


 جواب سرد را به گرمی،


 جواب نامردی را با مردانگی،


 جواب همدلی را با رازداری،


 جواب پشتکار را با تشویق،


 جواب اعتماد را بی ریا،


 جواب بی تفاوت را با التفات،


 جواب یکرنگی را با اطمینان،


 جواب مسئولیت را با وجدان،


 جواب حسادت را با اغماض،


 جواب خواهش را بی غرور،


 جواب دورنگی را با خلوص،


 جواب بی ادب را با سکوت،


 جواب نگاه مهربان را با لبخند،


 جواب لبخند را با خنده،


 جواب دلمرده را با امید،


 جواب منتظر را با نوید،


 جواب گناه را با بخشش،

 و

 هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار ...

 مطمئن باش هر جوابی بدهی

 یک روزی

 یک جوری

 یک جایی
 به تو باز می گردد ...


موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 16 شهريور 1391برچسب:, ] [ 20:3 ] [ لیلا مجذوب ]

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول


موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->
ادامه مطلب
[ سه شنبه 14 شهريور 1391برچسب:تصاویر زیبا,تصاویرعاشقانه,تصاویردوست داشتنی, ] [ 18:5 ] [ لیلا مجذوب ]

دفتر عشـــق كه بسته شـد
ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــ دم
خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون
به پايه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
اونيكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــود
بد جوري تو كارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــد
براي فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــت
حالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــد
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــد زدم
غــرور لعنتي ميگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــت
بازي عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
از تــــو گــــله نميكنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــم
از دســـت قــــلبم شاكيـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاريكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــيم
دوسـت ندارم چشماي مــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــــــــ ــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه

دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه
بزن تير خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواين التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ــــــــــ
__
_موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->
[ سه شنبه 14 شهريور 1391برچسب:, ] [ 14:6 ] [ لیلا مجذوب ]

      

عشق


یعنی شاعری دل سوخته

                                           عشق


یعنی آتشی افروخته

                                                    عشق


یعنی با گلی گفتن سخن

                                                              عشق


یعنی خون لاله بر چمن

                                                                      عشق


یعنی شعله بر خرمن زدن

                                                                       عشق


یعنی رسم دل بر هم زدن

                                                             عشق


یعنی یک تیمّم، یک نماز

                                                                                                                                                         عشق یعنی با پرستو پر زدن                                                                                                              


یعنی عالمی راز و نیاز

                                                    عشق


یعنی آب بر آذر زدن

                                                       عشق


یعنی چو*احسان پا به راه

                                                                 عشق


یعنی همچو یوسف قعر چاه

                                                                              عشق


یعنی بیستون کندن به دست

                                                                                  عشق


یعنی زاهد اما بُـت پرست

                                                                                      عشق


یعنی همچو من شیدا شدن

                                                                                                 عشق


یعنی قطره و دریا شدن

                                                                                             عشق


یعنی یک شقایق غرق خون

                                                                                     عشق

   
یعنی درد و محنت در درون

                                                                      عشق


یعنی یک تبلور یک سرود

                                                            عشق


یعنی یک سلام و یک درود
        

 

 

 


موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->
[ چهار شنبه 8 شهريور 1391برچسب:, ] [ 17:50 ] [ لیلا مجذوب ]

 

 

 


موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->
ادامه مطلب
[ یک شنبه 22 مرداد 1391برچسب:, ] [ 21:36 ] [ لیلا مجذوب ]

چهار دانشجو كه به خودشان اعتماد كامل داشتند يك هفته قبل از امتحان پايان ترم به مسافرت رفتند و با دوستان خود در شهر ديگر حسابي به خوشگذراني پرداختند. اما وقتي به شهر خود برگشتند متوجه شدند كه در مورد تاريخ امتحان اشتباهكرده اند و به جاي سه شنبه، امتحان دوشنبه صبح بوده است. بنابراين تصميم گرفتند استاد خود را پيدا كنند و علت جا ماندن از امتحان را براي او توضيح دهند. آنها به استاد گفتند: « ما به شهر ديگري رفته بوديم كه در راه برگشت لاستيك خودرومان پنچر شد و از آنجايي كه زاپاس نداشتيم تا مدت زمان طولاني نتوانستيم كسي را گير بياوريم و از او كمك بگيريم، به همين دليل دوشنبه دير وقت به خانه رسيديم.».....استاد فكري كرد و پذيرفت كه آنها روز بعد بيايند و امتحان بدهند. چهار دانشجو روز بعد به دانشگاه رفتند و استاد آنها را به چهار اتاق جداگانه فرستاد و به هر يك ورقه امتحاني را داد و از آنها خواست كه شروع كنند....آنها به اولين مسأله نگاه كردند كه 5 نمره داشت. سوال خيلي آسان بود و به راحتي به آن پاسخ دادند.....سپس ورقه را برگرداندند تا به سوال 95 امتيازي پشت ورقه پاسخ بدهند كه سوال اين بود: « كدام لاستيك پنچر شده بود ؟»....!!!


موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 21 مرداد 1391برچسب:, ] [ 21:29 ] [ لیلا مجذوب ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
امکانات وب
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 4
بازدید هفته : 17
بازدید ماه : 41
بازدید کل : 60721
تعداد مطالب : 47
تعداد نظرات : 163
تعداد آنلاین : 1